Chladiče alkoholových parFunkce chladiče je kondenzace par, která prošla přestupníkem. Po vstupu par do chladiče páry kondenzují. Zpravidla je tato teplota mezi 15 – 20 °C. Důležité je zde vybrat správný typ chladiče a chladící médium, kterým je obvykle voda. Chladič je důležitá část, která rozhoduje o finální podobě a chuti destilátu. Spirálový chladič je spirálovitě stočená měděná roura, která je uvnitř nádoby o objemu cca 110-130 litrů. S touto nádobou je ve spodní části spirála spojena. Odtud zkondenzovaná a zchlazená pára odchází ve formě kapaliny do jímací nádoby. Nádoba, kde je umístěn spirálový chladič, je ve spodní části plněna vodou a v horní části voda z chladiče odtéká.