Jak pálit slivovici

Popis jednotlivých částí

Kotel

Plochá vertikální nádoba opatřená deflegmátorem (kloboukem). Válcovaná část nádoby kotle, tepané dno, klobouk a spojovací potrubí jsou vyrobeny z mědi. Kotel je vybaven ručním míchadlem, el.motor a převodovka se svislou hřídelí je možné objednat samostatně. Kotel může být výklopný, na ruční vybírání (u menších objemů) nebo s výpustným ventilem 3-4“.

Deflegmátor

Deflegmátor, nebo také klobouk, je zhotoven z jednoho kusu měděného plátu a jeho součástí je teploměr. Na horní část kotle dosedá přes těsnění, které zabraňuje úniku lihových par a přetečení obsahu kotle v případě silného varu. Ke kotli je uchycen pomocí přítlačných spon.

Topeniště

Kotlina z nerezového nebo ocelového materiálu tvoří hlavní nosný prvek surovinové části destilačního zařízení a vytváří spalovací prostor pro plynná paliva. Kromě vytápění zemním plynem nebo propanem je možno zvolit rovněž vytápění pevnými palivy nebo el. energií.

Spojovací potrubí

Odvod lihových par z kotle do chladiče se provádí přes spojovací potrubí. Toto potrubí se nejčastěji vyrábí z mědi, nebo může být i nerezové. Oba konce potrubí jsou opatřeny převlečnými maticemi, které zajistí dokonalou těsnost spojů. V potrubí také dochází ke kondenzaci par s vyšším bodem varu a zpětnému toku (refluxu) do kotle.

Chladič

Funkce chladiče je kondenzace par, která prošla přestupníkem. Po vstupu par do chladiče páry kondenzují. Zpravidla je tato teplota mezi 15 – 20 °C. Důležité je zde vybrat správný typ chladiče a chladící médium, kterým je obvykle voda. Chladič je důležitá část, která rozhoduje finální podobě a chuti destilátu. Spirálový chladič je spirálovitě stočená měděná roura, která je uvnitř nádoby o objemu cca 100-120 litrů. S touto nádobou je ve spodní části spirála spojena. Odtud zkondenzovaná a zchlazená pára odchází ve formě kapaliny do jímací nádoby. Nádoba, kde je umístěn spirálový chladič, je ve spodní části plněna vodou a v horní části voda z chladiče odtéká.