LegislativaProblematiku administrativy pěstitelských pálenic a lihovarů lze řešit na adrese:
Ministerstvo zemědělství ČR
odbor potravinářské výroby a legislativy - 17420
Ing. Zdeněk Švec ( tel.: 221 812 795)
Těšnov 17, 117 05 Praha 1